Dve nové územia európskeho významu v rámci sústavy Natura 2000 navrhujú ochranári vyhlásiť na území Národného parku Poloniny. Ich úlohou má byť ochrana ohrozených biotopov nížinných a podhorských kosných lúk, bezkolencových lúk a druhu európskeho významu kobylky Štysovej. Názory miestnych na návrhy ochranárov sa rôznia, návrhy aktuálne prehodnocuje ministerstvo životného prostredia (MŽP), definitívne rozhodnutie o zaradení do zoznamu lokalít európskeho významu vysloví Európska komisia.

ÚEV Lúky za Karcabou, tvorené viacerými lokalitami v katastrálnych územiach Dara, Príslop, Topoľa, Ruský Potok a Nová Sedlica, s rozlohou približne 441,3 hektára má ochrániť lúky s prevahou vysokosteblových, krmovinársky hodnotných tráv, ako ovsík obyčajný, psiarka lúčna, trojštet žltkastý či tomka voňavá, informujú na svojej internetovej stránke ochranári. „Biotop nížinné a podhorské kosné lúky je pomerne rozšírený biotop, ohrozený je rekultiváciami a intenzifikáciou využívania,“ priblížila dôvod potreby ich ochrany Zuzana Bartušová zo Správy NP Poloniny s tým, že ich zaradenie do zoznamu ÚEV sústavy Natura 2000 by zabezpečilo špeciálny režim starostlivosti o ne. Druhý stupeň ochrany by ostal bezo zmeny. Kobylka Štysova (Isophya stysi), ktorá sa v lokalitách nachádza, je endemit východnej časti Karpatskej kotliny, jej spoločenská hodnota je na Slovensku vyčíslená na 300 eur.

Navrhované ÚEV Za Skorami s biotopom bezkolencových lúk má približnú rozlohu lokalít spolu 6,44 hektára a nachádza sa v katastrálnych územiach Hostovice a Pčoliné. Ako Bartušová uviedla, ide o „vzácny biotop, ktorého väčšina lokalít bola zničená melioráciami, preto všetky zachované plochy sú cenné“. „Hlavným predpokladom ich existencie je absencia hnojenia, neskorá kosba raz ročne a špecifický vodný režim,“ doplnila. Stupeň ochrany by sa v lokalitách zvýšil z prvého na druhý.

Podľa slov riaditeľa Správy NP Poloniny Miroslava Buraľa sa reakcie miestnych obyvateľov na ochranárske návrhy rôznia. „Niekde súhlasili, niekde nie, je to prípad od prípadu. V Hostoviciach to uvítali, tam je horec pľúcny, modráčik, kde to komunikujeme už dlho, tam to prijali lepšie,“ priblížil pre TASR s tým, že všetky pripomienky, ktoré sa voči návrhom na spoločných stretnutiach medzi zainteresovanými vzniesli, sa postúpili envirorezortu.

„Momentálne sa uskutočňuje proces prerokovaní, keď sa vlastníci, správcovia a nájomcovia môžu vyjadriť k týmto návrhom,“ uviedlo pre TASR tlačové oddelenie MŽP s tým, že až následne envirorezort pripraví a vláde SR predloží na schválenie legislatívny návrh s finálnym zoznamom ÚEV. Rezort podotkol, že zaradenie lokalít do národného zoznamu ÚEV umožní obciam a ďalším zainteresovaným miestnym subjektom čerpať pri údržbe chránených biotopov prostriedky z fondov EÚ. „Označenie Natura 2000, teda chránené vtáčie územia a ÚEV, je v krajinách EÚ značkou kvality,“ dodal envirorezort. Do národného zoznamu ÚEV navrhuje Štátna ochrana prírody SR zaradiť v rámci Slovenska spolu 111 území.

(tasr)