Slovenská pošta predstavila na Salamandrových dňoch v Banskej Štiavnici novú poštovú známku Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici v nominálnej hodnote 1,85 eura. Ako informovala hovorkyňa pošty Jana Lukáčová, známka vychádza vo forme upraveného tlačového listu s ôsmimi známkami. Vytlačená je technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom v náklade 180.000 kusov.

Motívom poštovej známky je frontálny pohľad na Horný kostol banskoštiavnickej kalvárie, postavený na vrchu Scharffenberg (Ostrý vrch). Pozadie návrhu známky tvorí detail fresky z kupoly Horného kostola s ústredným motívom nanebovstúpenia Krista. Súčasne s poštovou známkou pošta vydáva aj obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 10. septembra 2021 a domicilom mesta Banská Štiavnica.

Na prítlači obálky prvého dňa je stredná časť fresky kupoly 4. kaplnky Božského srdca Ježišovho. Motív pečiatky je voľne inšpirovaný reliéfmi erbov z kaplnky kalvárie s použitím motívu anjela z freskovej výzdoby. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je akademický maliar Dušan Kállay. Autorom rytiny známky a FDC je František Horniak.

(tasr)