O možnom zlúčení letiek ministerstva vnútra a obrany by mala vláda rozhodnúť do 31. marca 2022. Smerodajná má byť nezávislá komplexná analýza, na ktorej už pracujú dve slovenské univerzity. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

„V rámci rezortu obrany bola vypracovaná interná analýza týkajúca sa spájania letiek ministerstva vnútra a obrany, v závere ktorej je uvedené, že zlúčenie leteckých útvarov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR v rámci rezortu ministerstva obrany je možné. Programové vyhlásenie vlády hovorí o spracovaní komplexnej analýzy, ktorá bude následne predložená na rokovanie vlády,“ vysvetlila hovorkyňa.

Na nezávislej externej analýze už pracuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Katedrou leteckej dopravy Žilinskej univerzity. Ako priblížila Kovaľ Kakaščíková, má byť vypracovaná do konca roka 2021. Na tému možného zlučovania letiek už podľa nej diskutovali aj šéfovia rezortov.

Po rozhodnutí vlády by sa v marci 2023 mohla začať prvá fáza zlučovania, ktorá by mala zahŕňať prepodriadenia letky rezortu vnútra pod veliteľstvo vzdušných síl ozbrojených síl. V druhej fáze by došlo k zlúčeniu letky ministerstva vnútra s dopravným krídlom Kuchyňa, predbežný dátum je 1. januára 2028.

Myšlienku spájania letiek silových rezortov načrtla vláda vo svojom programovom vyhlásení. „Vláda SR zváži zlúčenie leteckých útvarov Ministerstva obrany (MO) SR a Ministerstva vnútra (MV) SR na základe spracovanej analýzy,“ píše sa v ňom. O možnom zlúčení leteckých útvarov sa diskutovalo v minulosti už viackrát.

(tasr, min)