Na Luníku IX dostane pápež obrazy blahoslavených Rómov, hovorí hovorca Slovenskej provincie Saleziánov dona Bosca Rastislav Hamráček.

Ide o originálne umelecké stvárnenia dvoch blahoslavených Rómov Zefirína a Emílie a zmenšeninu plastiky Zmŕtvychvstalého Krista z miestneho kostola.

Blahoslavení Zefirín a Emília sú mučeníci zo španielskej občianskej vojny. Autorom obrazov ako daru pápežovi s rozmermi 90 x 70 centimetrov je Miroslav Capovčák, riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktorý má srdcom blízko k rómskej kultúre. „Problematike rómskej tematiky som sa venoval už dávno, moje prvé obrazy som vytvoril z prostredia Rómov. Každý sa vtedy aj divil, prečo ich maľujem, ale ja som ich maľoval preto, že ich kultúra je krásna, pekná,“ uviedol autor, ktorý roky učil Rómov, aj s nimi maľoval.

Pápež František dostane aj 40 centimetrov vysokú plastiku Zmŕtvychvstalého Krista, zmenšeninu originálu, ktorý vytvoril Peter Beňo. „Pri práci na Zmŕtvychvstaní Krista pre kostol Saleziánov don Bosca na Luníku IX som sa, možno nepriamo, inšpiroval východnou ikonografiou, ktorej významy som sa snažil posunúť ešte o čosi ďalej. Adam a Eva, ktorých Kristus vťahuje so sebou do príbehu spásy a víťazstva nad smrťou, tu symbolicky zastupujú celé ľudské pokolenie,“ priblížil autor. Návštevu Svätého Otca na tomto mieste vníma ako jednoznačný prejav kontinuálnej starostlivosti o tých, ktorí sú na okraji, a snahy nielen o sociálnu inklúziu, ale aj o dosiahnutie jednoty v jej najhlbších duchovných významoch.

Podľa údajov mestskej časti žije na Luníku IX 4300 obyvateľov. Saleziáni don Bosca tam pastoračne pôsobia medzi Rómami od júla 2008, keď prevzali aj zodpovednosť za výstavbu komunitného centra. Kostol Zmŕtvychvstalého Krista bol posvätený 30. októbra 2010.

(tasr, bop)