Svetová zdravotnícka organizácia v piatok vyzvala na rozsiahle reformy európskeho zdravotného systému.  Napriek opakovaným varovaniam pred pandémiou nebol svet pripravený na nový druh koronavírusu, ktorý sa prvýkrát objavil na konci roku 2019, uviedol regionálny úrad WHO pre Európu.

Podľa riaditeľa WHO pre Európu Hansa Klugeho sa svet musí poučiť z chýb, ktorých sa dopustil počas pandémie koronavírusu.

„Vyzývame na opatrenia na všetkých úrovniach spoločnosti – na nápravu naštrbených spoločností, na ochranu zdravia planéty, na inovácie a investície do zdravotníckeho systému a na lepšie európske a globálne vedenie,“ uviedol Kluge.

Paneurópska komisia pre zdravie a udržateľný rozvoj preto navrhuje niekoľko komplexných reforiem. Do pozornosti dáva napríklad koncept „Jedného zdravia“, ktorý poukazuje na to, že zdravie ľudí, zvierat a rastlín je navzájom prepojené, a preto vyzýva na zohľadnenie spoločného prostredia.

WHO tiež apeluje, aby sa európske štáty vysporiadali s hlboko zakorenenými sociálnymi a ekonomickými nerovnosťami, ako aj nerovnosťou v zdravotníckom systéme a s rodovou nerovnováhou. Na záver je podľa WHO potrebné investovať viac prostriedkov do zdravotníckych systémov a je potrebné zbierať a podieľať sa o údaje týkajúce sa zdravia v každej krajine.

Európsky región WHO tvorí 53 krajín vrátane členských štátov Európskej únie, ako aj iných krajín – napríklad Ruska či Turecka. V týchto krajinách zahynulo v súvislosti koronavírusom až 1,2 milióna ľudí, uvádza WHO.

(tasr)