Vyše 80 percent občanov EÚ a 74 percent Slovákov sa v prieskume verejnej mienky vyslovilo za podmienenie prístupu k financiám EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu a demokratických hodnôt. Vyplýva to z augustového prieskumu Eurobarometra, ktorého výsledky v piatok zverejnil Európsky parlament.

Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v tejto súvislosti upozornil, že europarlament trvá na tom, že prostriedky EÚ určené na obnovu po koronakríze by sa nemali poskytovať vládam, ktoré nerešpektujú základné demokratické hodnoty či zásady právneho štátu. „Prieskum potvrdzuje, že drvivá väčšina občanov EÚ sa s tým stotožňuje. Ak niekto sústavne podkopáva hodnoty EÚ, nemal by očakávať prostriedky EÚ,“ odkázal v správe pre médiá.

Prieskum naznačil, že verejnosť podporuje snahy o transparentnosť a efektívnu kontrolu vynakladania prostriedkov EÚ, ktoré by mali byť použité na obnovu v rámci programov EÚ budúcej generácie (NGEU). V priemere 53 percent občanov EÚ a 54 percent Slovákov sa stotožňuje s požiadavkou účinnej kontroly čerpania financií Únie, ďalších 32 percent občanov EÚ a 31 percent občanov SR s ňou skôr súhlasí. Nesúhlas vyjadrilo osem percent občanov EÚ a deväť percent Slovákov.

Celkovo štyria z piatich občanov EÚ (81 percent) súhlasia s tým, aby EÚ poskytovala finančné zdroje svojim členom len pod podmienkou, že ich vlády budú uplatňovať zásady právneho štátu a demokratické princípy. Na Slovensku s tým súhlasí 74 percent percent opýtaných.

(tasr)