Spolupráca štátu a samospráv je kľúčová, ukázalo sa to aj pri pandémii COVID-19. Na 31. sneme v Senci, ktorý organizovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), na to poukázal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová. V období pandémie sa podľa jeho slov Ministerstvu vnútra (MV) SR podarilo pripraviť novelu zákona o obecnom zriadení ako reakcia na niektoré naliehavé otázky v oblasti fungovania samospráv počas mimoriadnej situácie. Tá sa týka predovšetkým rokovaní obecných zastupiteľstiev či prerušení plynutia niektorých lehôt.

„Samosprávy nám ukázali dôležitosť svojej role nielen preto, že majú lepšie predpoklady porozumieť problémom a potrebám komunít, ale ukázali nám aj svoju flexibilitu, kompetentnosť a schopnosť rýchlo reagovať vo veľmi krátkom časovom rámci na úlohy, ktoré im pridelila vláda,“ povedal.

Mikulec spomenul aj ambíciu vlády úspešne implementovať Plán obnovy a odolnosti SR, ktorého súčasťou je aj investícia zameraná na zefektívnenie a posilnenie administratívnych kapacít územnej samosprávy. Tento zámer chcú podľa šéfa rezortu vnútra dosiahnuť prostredníctvom vybudovania centier zdieľaných služieb vo vybraných samosprávach a zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom vzdelávacej platformy.

Taktiež poukázal na projekt „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“ realizovaný pod záštitou MV SR v spolupráci s Radou Európy a jej Centrom expertízy pre dobrú správu vecí verejných. Súčasťou jeho koordinačného výboru je aj zástupca ZMOS. Podľa Mikulca sa tento projekt zameriava aj na odbornú prípravu štátnych zamestnancov a volených úradníkov s cieľom posilniť inštitucionálne vedenie na miestnej úrovni a zlepšiť poskytovanie služieb občanom.

(tasr)