Účasť Slovenska na konferenci OSN o rasizme je podľa Aliancie pre Izrael neprípustná. Vyzývajú vládu oficiálne stiahnuť účasť Slovenska z ďalšieho pokračovania konferencie z Durbanu, ktoré OSN zvolala na 22. septembra do New Yorku. Slovensko by sa tak odmietnutím svojej účasti pridalo do zoznamu štátov ako sú USA, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada ale aj susedné krajiny ako Česko, Maďarsko a Rakúsko.

Pripomínajú, že pred 20 rokmi zorganizovala OSN v juhoafrickom Durbane Svetovú konferenciu proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii. „Jej agenda však bola pod taktovkou totalitných autokratických režimov, predovšetkým Iránu, hanebne zneužitá na otvorené hlásanie antisemitizmu.“ Aj ďalšie konferencie boli podľa autorov výzvy napokon zneužité na hlásenie otvoreného antisionizmu spochybňujúceho existenciu demokratického Izraela. Denník Štandard o tom informovali autori výzvy – Peter Švec, ktorý je predsedom slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, Peter Werner, prezident B’nai B’rith Tolerancia Bratislava a predseda Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloš Žiak.

„Slovensko si 9. septembra pripomenie 80. výročie od prijatia tzv. Židovského kódexu. Ten pripravil základ pre dehumanizáciu a umožnenie transportov viac ako 70 tisíc židovských spoluobčanov vtedajšieho Slovenského štátu do koncentračných a vyhladzovacích táborov nacistickej Tretej ríše. Vtedajším fašistickým režimom boli vedome zbavení občianstva. Táto naša temná historická skúsenosť, ale aj demokratický charakter dnešnej Slovenskej republiky, patriacej do rodiny vyspelých pluralitných štátov západného sveta nás zaväzujú, aby sme svoju účasť na pokračovaní konferencie z Durbanu bezodkladne zrušili“, píšu autori výzvy z Aliancie pre Izrael.

Aliancia pre Izrael je voľné združenie, otvorené organizáciám a osobnostiam, ktoré spája snaha podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenskej republiky s Izraelom. Vychádza z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu a aktívne sa zasadzovať za právo Izrala chrániť sa pred terorom.

(fan)