Ministerstvo obrany má nakúpiť aj 76 bojových obrnených vozidiel 8×8. Náklady zahŕňajúce aj logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru odhaduje na 332 miliónov eur s DPH, samotné vozidlá majú stáť 296,2 milióna eur. Obstarávať sa má formou vláda – vláda. Zámer v stredu schválila vláda. Vyhodnotenie ponúk má kabinetu predložiť rezort obrany do konca marca 2022.

„Zámerom je v prvej fáze obstarania vyzbrojiť dva stredné mechanizované prápory Pozemných síl Ozbrojených síl SR,“ približuje rezort. Zo 76 vozidiel obstaraných v prvej fáze má byť šesť veliteľských a desať ambulantných.

Nákup bojových obrnených vozidiel (BOV) 8×8 má primárne podporiť zabezpečenie potrebnej výzbroje a bojovej techniky potrebnej k zabezpečeniu obrany SR. „Zároveň vytvorí základ k vybudovaniu jednotky stredného mechanizovaného práporu určeného do pohotovosti ‚Iniciatívy pripravenosti NATO (NRI – NATO Readiness Initiative)‘, ku ktorému sa SR zaviazala v rámci plnenia záväzkov NATO,“ doplnil rezort.

Ministerstvo má osloviť identifikovaných výrobcov bojovej obrnenej techniky prostredníctvom ich vlád. Po obdržaní odpovedí majú byť ponuky vyhodnotené a spracované do poradia podľa výhodnosti. Následne má MO SR predložiť vláde návrh medzivládnej dohody s konkrétnym štátom. Súčasťou kontraktu má byť uzatvorenie opcie na dodávky vozidiel rovnakého dodávateľa v ďalších fázach projektu.

Pri hodnotení ponúk sa má prihliadať na celkovú cenu vozidla i integrovanej logistickej podpory, prevádzkové náklady, percento zapojenia obranného priemyslu SR, termíny dodávok i interoperabilitu s NATO.

V druhej fáze plánuje rezort obstarať celkovo 92 kusov BOV 8×8, v tretej 97, štvrtej 93 a poslednej 142. Každá fáza obstarávania bude predmetom schvaľovania vládou.

S projektom obstarávania BOV 8×8 sa začalo ešte v roku 2017, keď vláda schválila návrh na obstaranie do 81 kusov vozidiel. Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok a ďalšom postupe realizácie obstarania sa na rokovanie vlády nedostali.

(tasr)