Ministerstvo obrany nakúpi v prvej fáze 152 kusov pásovej techniky. Predpokladané náklady na projekt predstavujú 1,739 miliardy eur s DPH, z toho samotné vozidlá by mohli stáť 1,447 miliardy eur. Zámer v stredu schválila vláda. Obstarávanie sa má uskutočniť formou vláda-vláda. Proces sa má začať do konca septembra a vyhodnotenie zaslaných ponúk má rezort predložiť na vládu do konca júna 2022.

„V prvej fáze projektu je zámerom vyzbrojiť tri mechanizované prápory Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR a Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania Martin,“ uviedol rezort. Obstarávať sa má 146 pásových bojových obrnených vozidiel (PBOV) a šesť pásových obrnených vozidiel (POV) v rokoch 2022 až 2026. Zabezpečenie výzbroje pre ťažkú mechanizovanú brigádu je aj súčasťou cieľov spôsobilostí NATO.

V súčasnosti sú OS SR vyzbrojené pásovou technikou, ktorá je na konci technickej životnosti s prevádzkyschopnosťou na úrovni 30 percent, poukázal rezort v materiáli. „Použiteľnosť pásovej bojovej techniky po termíne životnosti je veľmi problematická vzhľadom na kritickú nedostupnosť (neexistenciu) náhradných dielov, ako aj servisnej podpory výrobcov, čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na nízkej prevádzkovej spoľahlivosti a vysokej intenzite porúch,“ uviedol. Dodal, že to znamená aj neustále zvyšovanie nákladov.

MO SR má osloviť so žiadosťou o ponuku vlády krajín schopné zabezpečiť prostredníctvom národných výrobcov dodávku. Výsledky vyhodnotenia ponúk majú byť predložené vláde na rozhodnutie o rokovaní s konkrétnym štátom. V tejto dohode sa predpokladá aj úprava opcie SR na nákup ďalších vozidiel podľa potrieb Ozbrojených síl SR.

Pri vyhodnotení ponúk sa má prihliadať na celkovú cenu vozidla a integrovanej logistickej podpory, prevádzkové náklady, percento zapojenia slovenského obranného priemyslu, termíny dodávok a interoperabilitu NATO.

V druhej fáze projektu, ktorá bude opätovne predložená vláde SR na schválenie, je zámerom do roku 2030 vyzbrojiť podporné prápory ťažkej brigády Pozemných síl OS SR a vytvoriť nevyhnutné zásoby OS SR. Obstarávať sa malo 71 kusov pásovej techniky.