Vláda prejavuje ľútosť nad zločinmi, ktorých sa štátna moc v období vojnovej Slovenskej republiky dopustila na občanoch židovského pôvodu, a ktoré viedli k obmedzeniu ich práv, deportáciám a smrti vo vyhladzovacích táboroch. V súvislosti s 80. výročím prijatia takzvaného Židovského kódexu (9. septembra) to kabinet deklaruje vo vyhlásení, ktoré je v programe jeho stredajšieho rokovania.

Ministri sa takisto budú zaoberať poslaneckým návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Podľa očakávania majú s návrhom, ktorý inicioval opozičný Smer-SD, vysloviť nesúhlas.

V programe je aj návrh legislatívnej úpravy zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Jedna zo zmien, ktorú prináša, je obmedzenie vlastníctva verejnej vodárenskej infraštruktúry len na subjekty verejného práva – obce, skupiny obcí, prípadne spoločnosti s majetkovou účasťou obce či skupiny obcí.

Na stole bude aj návrh na rozšírenie predmetu podnikania Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá plánuje výstavbu a prevádzkovanie obnoviteľných zdrojov energie a výrobu vodíka. Firma tak reaguje na stav, keď je pozastavený projekt výstavby novej jadrovej elektrárne.

Zmeniť sa má aj celkový počet administratívnych pracovníkov pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR navrhuje personálne kapacity zvýšiť o 33 miest, využiť ich má najmä rezort práce. Zvýšenie stavov však nemá mať vplyv na štátny rozpočet.

Vláda by takisto mala prerokovať návrh novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR si ňou sľubuje zvýšenie flexibility výkonu kontrol vo veci priamej podpory na plochu.

Exekutíva by mala „odklepnúť“ aj zmenu účelu použitia kapitálového transferu, ktorý sa týka nevyčerpaných financií Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v sume 874.520 eur. Presunúť sa majú na zabezpečenie ekonomicko-informačného systému a na plnenie úloh druhovej a územnej ochrany.

(tasr)