Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala dvoch nových rektorov. Prvým sa stal Ľuboš Cibák pre Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislavea druhým sa stal Oliver Moravčík pre Slovenskú technickú univerzitu.

Prezidentka novovymenovaným rektorom zablahoželala a v ich práci im zaželala veľa úspechov. Dodala, že viesť vysokú školu je nielen veľká česť, ale aj veľká zodpovednosť. Rektori majú zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom školy, ale voči celej spoločnosti. „Do zodpovednej pozície rektorov vstupujete v neľahkej dobe, ktorá v minulom školskom roku viaceré vysoké školy prinútila prejsť do dištančného režimu vyučovania a bolo veľmi ťažké udržať kvalitu výuky, akú dokáže ponúknuť prezenčné vyučovanie,“ skonštatovala Čaputová.

Hlava štátu zdôraznila, že dôležitou úlohou v školstve ostáva budovanie kritického myslenia, lebo len to dokáže zabrániť dezinformáciám a alternatívnym faktom, ktoré ohrozujú zdravie, súdržnosť a bezpečnosť spoločnosti. „Práve naše univerzity a vysoké školy musia byť laboratóriami, v ktorých sa bude kultivovať zdravý rozum a úcta k pravde. Zároveň by však mali byť príkladom demokratického fungovania a garantovaných akademických slobôd,“ dodala prezidentka.