Vyjadrenia niektorých politikov o zámere urýchlene zmeniť paragraf 363 sú podľa sudcov alarmujúce. Prezídium Združenia sudcov Slovenska vyzvalo, aby k prípadnej komplexnej zmene Trestného poriadkupristúpili zainteresované subjekty až na základe riadneho, transparentného a zodpovedného legislatívneho procesu.

Takúto „unáhlenú a čiastkovú“ zmenu právnej úpravy považuje združenie za v právnom štáte neprípustnú politickú reakciu na rozhodnutie justičného orgánu. Vyzývajú preto všetky zainteresované subjekty, aby k prípadnej komplexnej zmene Trestného poriadku pristúpili až na základe riadneho, transparentného a zodpovedného legislatívneho procesu, do ktorého budú zapojené všetky dotknuté verejné inštitúcie, vedecké inštitúcie, profesijné a stavovské organizácie, ako i verejnosť. Ako dodali, združenie je pri tvorbe takéhoto právneho predpisu pripravené pomôcť.

„Združenie sudcov Slovenska dlhodobo upozorňuje na to, že reakcie politikov na konkrétne rozhodnutia súdov často prekračujú hranice prípustnej odbornej a vecnej kritiky súdnych rozhodnutí, čím nielen podkopávajú ich autoritu a dôveru verejnosti v justíciu, ale zároveň, najmä v prípade vrcholných predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, vytvárajú neprípustný tlak na rozhodovanie sudcov v konkrétnych veciach, ktorý je spôsobilý ohroziť ich nezávislosť,“ uviedlo vo vyhlásení ZSS. Tomuto negatívnemu trendu zodpovedajú podľa združenia aj súčasné vyjadrenia časti politickej reprezentácie. Ako zdôraznilo ZSS, tie majú charakter až osobných útokov na adresu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, respektíve jeho námestníka Jozefa Kanderu.

(sita)