Internetom sa šíri hoax o vyvolaní ADE syndrómu očkovaním proti rôznym chorobám. Polícia naň upozorňuje verejnosť, šíri sa prostredníctvom sociálnych sietí.Na profile „TV VIVA ROMA – Dezider Horvath“ sa objavilo video, na ktorom doktor Jan Vavrečka tvrdí, že očkovania proti rôznym ochoreniam môžu vyvolať takzvaný ADE syndróm, ktorý sa prejavuje tým, že zaočkovaný človek má po infikovaní danou chorobou horší priebeh ochorenia. Polícia o tom informovala v statuse na sociálnej sieti.

Odborníci z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied vysvetlili, že ADE syndróm sa skutočne objavil v prípade vakcíny proti horúčke Dengue alebo osýpkam. Netýkal sa však automaticky všetkých zaočkovaných pacientov. Jeho výskyt je v prípade absolvovania očkovania iba zriedkavý a bol pozorovaný pri konkrétnych vakcínach proti konkrétnym ochoreniam.

„Zatiaľ nemáme v rukách žiadne dôkazy o jeho existencii pri vakcínach proti COVID-19. Predstava, že nové mutácie budú zdrojom ADE, postrádajú logiku. Tvrdiť, že ADE je všeobecnou nežiaducou reakciou vakcín proti COVID-19, sa nezakladá na faktoch, ale na nepochopení vedeckých výsledkov,“ uviedli vedci zo Slovenskej akadémie vied.

Zároveň ubezpečili, že možné spôsobenie ADE syndrómu sa sledovalo pri vývoji každej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už v predklinickom štádiu vývoja a doposiaľ nebol pri očkovaniach proti ochoreniu vôbec zaznamenaný. Celkovo nebol zaznamenaný ani v prípade očkovania proti rôznym typom koronavírusov, pri ktorých vedci disponujú aj dlhodobými dátami.

(sita)