Na pôžičky vysokoškolákov sa v tomto akademickom roku vyčlenilo sedem miliónov eur. Oproti minulému roku suma narástla o jeden milión eur. Ako informovala asistentka riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania Adriana Orthová,

Pre zvýšenie finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov fond predpokladá, že v akademickom roku 2021/2022 bude môcť finančne podporiť viac ako 2 000 z nich. Orthová upozornila, že prvý termín na doručenie žiadostí o pôžičku je do 15. septembra. Študenti môžu o pôžičku požiadať opakovanie, každý akademický rok, počas celej doby štúdia, pričom počas tejto doby sa pôžička neúročí ani nespláca. Po ukončení štúdia sa úročí úrokom tri percentá ročne.

Zvýšila sa aj maximálna výška pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa. Tí môžu teraz získať 5 000 eur. Študenti tretieho stupňa štúdia môžu požiadať o 8 000 eur. Orthová podotkla, že v oboch prípadoch fond zväčšil maximálnu výšku pôžičky o tisíc eur. Úroveň minimálnej výšky pôžičky naďalej ostala na 500 eurách. V prípade stabilizačnej pôžičky určenej pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo sa suma zdvojnásobila na 4 000 eur.

Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu vo forme Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2021/2022 s možnosťou stiahnutia tlačiva žiadosti o pôžičku.

(sita)