Nové Zámky boli po druhej svetovej vojne najvybombardovanejším mestom na Slovensku, teda vtedy v Maďarsku. Tri veľké spojenecké nálety na konci vojny zničili dve tretiny domov a zabili neuveriteľných štyridsať percent obyvateľov, čo činilo šesť a pol tisíca ľudí. Takže väčšina historických domov skončila v troskách a namiesto nich sa postavilo to, čo sa tak po vojne asi na Slovensku postaviť mohlo, píše v reportáži z Nových Zámkov Jiří Peňás.