V školách sa stane približne 16 percent úrazov detí, vyplýva z analýzy poisťovní. Poisťovne so začiatkom školského roka ponúkajú poistenie pre žiakov, ale poistiť sa môžu aj školské zariadenia. Zo štatistík poisťovne Allianz vyplýva, že v priemere každý deň sa stane približne 30 detských úrazov. Tie, ktoré sa stanú v škole, predstavujú 16 %.

„Kým ľahké povrchové poranenia vyjdú na niekoľko stoviek eur, najvyššie poistné plnenia poisťovňa vypláca pri zraneniach, ktoré sa hoja s komplikáciami alebo sa končia trvalými následkami, kde sa náklady na poistné plnenie pohybujú v tisícoch až desaťtisícoch eur,“ povedala špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

Poisťovňa ponúka skupinové poistenie, ktoré kryje školský úraz v prípade smrti, trvalých následkov, hospitalizácie a doby nevyhnutného liečenia. Vzťahuje sa zároveň na všetky úrazy, ktoré sa stanú počas vyučovania, ale aj pri mimoškolskej činnosti, ako sú výlety, exkurzie či lyžiarske zájazdy. „Poistením sú krytí nielen žiaci danej školy, ale aj všetci učitelia a zamestnanci školy. Každý rok evidujeme mierny nárast záujmu o poistenie úrazu žiakov a zamestnancov školy. Školské zariadenia totiž čoraz viac dbajú na ochranu a odškodnenie detí v prípade úrazov,“ komentovala Kanderková.

Poisťovňa Kooperativa ponúka poistenie pre školy, ktoré zahŕňa poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnancov alebo žiakov školy v prípadoch spôsobenia škody na majetku alebo na životoch tretích osôb. „Zároveň sú v tomto poistení zahrnuté aj úrazy žiakov, za ktoré škola zodpovedá pri výchovno-vzdelávacej činnosti, tzv. registrované školské úrazy. Žiaci a učitelia sa majú možnosť aj pripoistiť pre poškodenie alebo odcudzenie osobných vecí žiakov a učiteľov alebo tzv. regresných nárokov sociálnej a zdravotných poisťovní za pracovné úrazy, ktoré sú určené len pre zamestnancov školy,“ povedala PR manažérka a hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

Aj poisťovňa Uniqa ponúka pre školy skupinové úrazové poistenie pre žiakov alebo skupinové cestovné poistenie. Proti krádeži vecí žiakov skupinovo ani jednotlivo však nepoisťuje. „Vnesené alebo odložené veci žiakov sa dajú poistiť iba v rámci poistenia zodpovednosti školy za škodu, ktoré uzatvára zriaďovateľ školy,“ skonštatovala špecialista externej komunikácie poisťovne Beata Lipšicová. Rodičia môžu zároveň deťom uzatvoriť aj vlastné úrazové alebo životné poistenie, z ktorého majú nárok na plnenie v prípade úrazu či choroby. „Podľa našich štatistík sú krádeže na školách relatívne časté, v rámci poistenia zodpovednosti za škodu školy však tvoria podstatnú časť škôd úrazy žiakov. Aj preto je dôležité uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu školy,“ dodala Lipšicová.

(tasr, min)