Krajiny podnikli kroky smerujúce k obmedzeniu plastového odpadu v oceánoch. Účastníci konferencie vo švajčiarskej Ženeve, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlád mnohých svetových štátov, podnikli prvé krokyk dohode o obmedzení znečistenia morí a oceánov plastovým odpadom. Ten môže škodiť morskému životu, negatívne vplývať na bezpečnosť potravín, pobrežný turizmus a prispievať ku zmene klímy.

Zúčastnené strany sa v počiatočných fázach potrebujú dohodnúť, v akom jazyku bude finálne znenie prípadnej dohody. Definitíva by mala padnúť na februárovom zhromaždení Programu OSN pre životné prostredie. Podporovatelia dúfajú, že dokument vezme do úvahy celý životný cyklus plastov – od výroby cez spotrebu až po nakladanie s odpadom, spracovanie a prevenciu.

Podľa organizátorov konferencie ročne skončí vo svetových oceánoch až 12 miliónov ton plastového odpadu a očakáva sa, že do roku 2040 sa toto číslo ešte strojnásobí. Takmer päť miliárd ton plastov vyrobených od začiatku 50. rokov minulého storočia skončilo buď na skládkach odpadu alebo vo voľnej prírode.

„Konečným cieľom je dosiahnuť nulový stupeň odpadu,“ povedal Oliver Boachie, osobitný poradca vlády Ghany, ktorá konferenciu organizovala s Ekvádorom, Nemeckom a Vietnamom. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 1000 zástupcov z viac ako 140 krajín sveta.

Kompetentní dúfajú, že na základe súčasnej legislatívy vo viac ako 120 krajinách, vrátane členských štátov Európskej únie a takmer troch desiatok afrických krajín, by sa dala vytvoriť dohoda, ktorá obmedzuje alebo zakazuje plasty na jedno použitie. Postoj niektorých štátov v tomto smere je však otázny. Japonsko už vyjadrilo nesúhlas so záväznou dohodou a uprednostňuje skôr dobrovoľné riešenie problému a USA zatiaľ odolávajú výzvam na zákaz jednorazových plastov.

(sita)