Opatrenia proti šíreniu koronavírusu vrátane cestovných obmedzení v uplynulom roku viedli ku krátkodobému prudkému poklesu emisií látok znečisťujúcich ovzdušieInformovala o tom v piatok Svetová meteorologická organizácia. Zníženie znečistenia však bolo nerovnomerné, pričom v mnohých častiach sveta zaznamenali úrovne, ktoré prekračovali limity stanovené v smerniciach o kvalite ovzdušia.

„COVID-19 sa preukázal ako neplánovaný experiment v oblasti kvality ovzdušia a viedol k dočasným lokálnym zlepšeniam,“ uviedol generálny tajomník Svetovej meteorologickej organizácie WMO Petteri Taalas. „Pandémia však nenahradí trvalé a systematické opatrenia, ktoré by riešili hlavné príčiny populačných a klimatických zmien a chránili tak zdravie ľudí aj planéty,“ dodal Taalas.

Pokles emisií znečisťujúcich látok bol podľa agentúry so sídlom v Ženeve bezprecedentný, keďže mnohé vlády obmedzili verejné zhromaždenia, zatvorili školy a nariadili zákazy vychádzania. Emisie oxidu dusného boli počas plošných lockdownov o takmer 70 percent nižšie, než v porovnateľných obdobiach rokov 2015 až 2019. Hladiny ozónu však zostali na podobných úrovniach, alebo dokonca vzrástli, informovala ďalej WMO.

(sita)