Národná diaľničná spoločnosť už v piatok spustí verejné obstarávanie na dobudovanie križovatky diaľnice D1/D4. Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal

diaľnica cesta

s tým, že termín dokončenia bude závisieť od budúceho zhotoviteľa. „Rýchlosť dostavby bude totiž jedným z kritérií súťaže,“ uviedol minister na sociálnej sieti.

Zároveň priznal, že bolo okolo toho v posledné dni veľmi rušno. „Z pohľadu ministerstva dopravy je táto téma uzavretá, keďže peniaze na tento účel už boli z Ministerstva financií SR uvoľnené, a to považujeme za najpodstatnejšie,“ poznamenal Doležal. O obstarávaní a dostavbe križovatky D1/D4 plánuje hovoriť v piatok aj v živom prenose na sociálnej sieti. „Pán minister, čo ste robili na ministerstve doteraz? Konkrétne 1 rok a 5 mesiacov,“ spýtal sa jeden z diskutujúcich pod príspevkom ministra.

Ministerstvo financií v utorok 31. augusta informovalo, že už uvoľnilo peniaze na dostavbu križovatky D1/D4. Žiadosť o rozpočtové opatrenie na uvoľnenie prostriedkov v súvislosti s dostavbou križovatky podal rezort dopravy až v utorok po rokovaní vlády. Táto žiadosť bola bezodkladne posúdená, schválená a finančné prostriedky uvoľnené. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal podľa rezortu financií v médiách opakovane zverejňoval klamlivé informácie, ktoré vyvolávali dojem, že výstavba križovatky D1/D4 je oneskorená pre kroky ministerstva financií.

Ministerstvo dopravy podľa rezortu financií evidentne podcenilo formálnu a odbornú prípravu, ktorú si vyžaduje takýto projekt. „Ministerstvo dopravy totiž v marci zaslalo žiadosť o rozpočtové opatrenie, ktorá nespĺňala ani len základné zákonné podmienky na uvoľnenie prostriedkov. Ministerstvo dopravy bolo o chybnej žiadosti bezodkladne informované. Napriek tomu v priebehu piatich mesiacov ministerstvo dopravy novú žiadosť nedoručilo,“ uviedol rezort financií. Rezort financií podotkol, že realizácia projektu, ako aj podanie žiadosti o uvoľnenie prostriedkov, bolo aj je plne v rukách ministerstva dopravy. „Predstavitelia ministerstva dopravy by si mali uvedomiť svoju zodpovednosť za daný projekt a svoje zlyhania by nemali pripisovať iným rezortom,“ uviedlo ministerstvo financií.

Rezort financií tiež upozornil, že verejné obstarávanie už mohlo ministerstvo dopravy vyhlásiť pred niekoľkými mesiacmi. V zmysle zákona totiž nie je podmienkou na vyhlásenie verejného obstarávania hodnotenie investície ministerstvom financií, ale zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti, ktoré bolo čisto v rukách NDS. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na ministerstve financií pripomenul, že zákon vyžaduje povinnosť vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti pre investície nad 40 mil. eur. Už v júni 2020 upozornil ministerstvo dopravy a NDS na nutnosť urýchlene zverejniť štúdiu, NDS štúdiu zverejnila až v apríli 2021. ÚHP v prípade križovatky D1/D4 zverejnil hodnotenie v zákonnej lehote v máji 2021.

Foto: TASR – Pavol Zachar

(sita)