Írska Komisia pre ochranu dát dala komunikačnej službe WhatsApp rekordnú pokutu vo výške 225 miliónov eur. Vyšetrovanie totiž zistilo, že porušila európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)týkajúce sa transparentnosti v spojitosti so zdieľaním údajov používateľov s ďalším firmami jej materskej spoločnosti Facebook. Komisia tiež nariadila WhatsAppu, aby vykonal „nápravné opatrenia“, aby jeho spracovanie údajov bolo v súlade s pravidlami EÚ. WhatsApp vyhlásil, že pokuta je neprimeraná a proti rozhodnutiu sa odvolá.

Rozhodnutie regulačného orgánu uzatvára vyšetrovanie WhatsAppu, ktoré sa začalo v decembri 2018 po tom, čo začalo platiť GDPR. Komisia uviedla, že prípad preskúmal, či Facebook dodržiaval požiadavky GDPR, aby bol transparentný pre používateľov aj pre tých, ktorí jeho službu nevyužili, vrátane spracúvania údajov ľudí medzi WhatsAppom a inými spoločnosťami Facebooku.

Je to druhá pokuta a najvyššia, ktorú udelila Írska Komisia pre ochranu dát (DPC). Vlani dala pokutu 450-tisíc eur sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter za porušenie ochrany osobných údajov.

Na základe GDPR írska komisia koná ako hlavný regulátor v cezhraničných prípadoch ochrany osobných údajov pre WhatsApp a mnoho ďalších veľkých technologických spoločností, ktoré majú svoje európske sídlo v Dubline.

(sita)