V Texase sa zakázali potraty po šiestom týždni tehotenstva. Vtedy sa už dá zachytiť tlkot srdca dieťaťa.

Texaský guvernér Greg Abbott podpísal v máji návrh zákona, ktorý obmedzuje v americkom štáte možnosť legálne vykonať umelý potrat. Nový zákon zakazuje potraty po šiestom týždni tehotenstva. Na porovnanie, táto lehota je na Slovensku 12. týždňov.

Podľa nového opatrenia zdravotníci môžu potrat po zachytení tepu vykonať len v prípadoch, keď je lekár presvedčený o existencii mimoriadnej zdravotnej udalosti. Táto výnimka sa nevzťahuje na tehotenstvo spôsobené znásilnením alebo incestom.

Najvyšší súd nevyhovel žiadosti o zablokovanie tohto zákona. Ten preto v stredu 1. septembra vstúpil do platnosti.

(est)