K možnému zriadeniu vojenskej autoškoly prebiehajú aktuálne v rámci jednotlivých zložiek rezortu obrany ďalšie rokovania. O možnom modeli fungovania či termíne vzniku je podľa Ministerstva obrany (MO) SR predčasné hovoriť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Medzi výhody zriadenia autoškoly v pôsobnosti rezortu obrany možno zaradiť obnovenie spôsobilosti, ktorú Ozbrojené sily SR stratili v roku 2003, či získanie lepších zručností pri vedení vojenských motorových vozidiel a rovnako aj možnosť operatívne reagovať na potreby rezortu obrany,“ uviedla hovorkyňa. Možnosť získania vodičského oprávnenia by podľa ministerstva mohla tiež slúžiť ako jeden z motivačných bonusov na vstup občanov do Ozbrojených síl SR.

Konkrétny termín zriadenia autoškoly a model fungovania sa bude podľa Kovaľ Kakaščíkovej odvíjať „od spôsobu nastavenia jednotlivých vecných, organizačno-technických a procesných záležitostí v súvislosti s fungovaním takejto inštitúcie“. V súčasnosti sú vojaci prijímaní na pozície vodičov vyberaní tak, aby mali vodičské oprávnenie príslušnej kategórie. „V prípade potreby rozšírenia vodičských oprávnení sú obstarávané kurzy v civilných autoškolách,“ priblížila hovorkyňa.

Zriadiť vojenskú autoškolu umožnila novela zákona o autoškolách z roku 2019, ktorá reagovala na požiadavky rezortov obrany a vnútra. Autoškoly prevádzkované ministerstvami obrany a vnútra boli napríklad vyňaté z jednotného informačného systému cestnej dopravy a z povinnosti používať pri vykonávaní vodičských kurzov identifikačné zariadenie, na základe ktorého možno určiť polohu služobných vozidiel. Bývalé vedenie MO SR po schválení novely potvrdilo, že možné zriadenie autoškoly je v štádiu analýz a rokovaní expertných skupín v rámci jednotlivých zložiek rezortu.

(tasr)