Príslušníci slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku a jej vodcovia robia mnoho pre to, aby Maďari a Slováci znovu našli k sebe cestu. Povedal to v utorok pri slávnostnom spoločnom otvorení nového školského roka slovenských národnostných škôl štátny tajomník úradu vlády Miklós Soltész v obci Dolná Huta (Mátraszentimre) v severomaďarskej Hevešskej župe.

Soltész, ktorý je zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy, podľa agentúry MTI ďalej ocenil skutočnosť, že komunita Slovákov žijúca v Maďarsku sa v uplynulých rokoch rozhodla prevádzkovať päť celoštátnych a dve miestne školy.

„Je to odkaz, že im záleží na tom, aby sa zachovali,“ konštatoval štátny tajomník s poznámkou, že si to zasluhuje mimoriadnu úctu z historického hľadiska, pretože v čase komunizmu sa dostali Slováci v Maďarsku do ťažkej situácie, z ktorej sa museli postaviť na nohy. Soltész vyjadril vďaku všetkým, ktorí každodenne bojujú za zachovanie slovenskej menšiny. Jedným z výsledkov ich práce je skutočnosť, že v Maďarsku navštevuje slovenské vzdelávacie zariadenia vyše 1500 detí, pričom ich počet z roka na rok stúpa.

(tasr)