Počet odberateľov plynu, ktorí menia svojho dodávateľa už niekoľko rokov, narastá. Najmä pri odberateľoch, ktorí nepodliehajú cenovej regulácii, je jednoznačným dôvodom snaha o vyrokovanie lepšej ceny za dodávku plynu u nového dodávateľa, uviedol vo svojej výročnej správe Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V medziročnom porovnaní rokov 2020 a 2019 eviduje úrad v tomto segmente takmer dvojnásobný počet zmien dodávateľa plynu.

Spolu podľa ÚRSO zmenilo vlani dodávateľa 54.231 odberateľov plynu, z toho 657 stredných a veľkých odberateľov, 5093 maloodberateľov a 48.481 domácností. V roku 2019 menilo dodávateľa plynu spolu 52.061 odberateľov a v roku 2018 iba 41.777 firiem a obyvateľov.

Najväčší trhový podiel v dodávkach plynu mal vlani vo všetkých kategóriách odberateľov Slovenský plynárenský priemysel (SPP) s viac ako 56-percentným podielom. Do prvej päťky dodávateľov plynu koncovým odberateľom sa pri porovnaní ich trhového podielu dostal aj spoločnosti Inogy Slovensko, MET Slovakia, ZSE Energia a Elgas. Zraniteľným odberateľom plynu – domácnostiam -dodávalo vlani plyn 16 dodávateľov s celoslovenskou pôsobnosťou, kde sa do prvej päťky dodávateľov okrem SPP, ZSE Energia a Inogy Slovensko dostal aj Stredoslovenská energetika a Slovakia Energy.

(tasr)