Optimálny zisk je skrytým návrhom na postupné zavedenie unitárneho systému, varuje analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Návrh tzv. optimálneho zisku pre zdravotné poisťovne je de facto skrytým návrhom na postupné zavedenie unitárneho systému. Dlhodobé fungovanie súkromných investorov v takto obmedzenom prostredí je totiž nepravdepodobné. Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský tým reagoval na návrh novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ten obsahuje aj časť, ktorá pre zdravotné poisťovne zavádza pojem „optimálny zisk“. Jeho logike budú musieť poisťovne prispôsobiť svoje hospodárenie. Inštitút s týmto nesúhlasí z viacerých dôvodov a navrhuje celú túto časť z návrhu novely vypustiť.

Časť návrhu reformnej zdravotníckej novely, ktorá sa zaoberá optimálnym ziskom, nemá podľa INESS žiaden vnútorný logický súvis so zvyšnými časťami novely, je len politickým „prílepkom“. Technické parametre zmien zároveň vychádzajú z neznámych základov či z neodôvodnených logických spojení a ich dopad na sektor nebol nijako diskutovaný. Takéto nastavenie podľa inštitútu uzákoňuje motiváciu k neefektívnemu správaniu. Povedie k tomu, že poisťovne budú plytvať, pretože zdroje budú nútené minúť tak či tak.

Ako ďalej pokračuje Vlachynský, rozdelenie nákladov na „zdravotnú starostlivosť“ a „iné“ je len byrokratické rozhodnutie. V realite majú totiž všetky výdavky poisťovne vplyv na vnímanie kvality služby poistencom. „Návrh potvrdzuje dlhodobo pomýlené nazeranie verejnej správy na vytváranie úžitku v systéme. Podľa logiky návrhu je tým väčší úžitok pre poistenca, čím viac peňazí sa minie. Úžitok pacienta však v skutočnosti vzniká naplnením jeho potrieb (v rámci zákonného nároku), nie tým, koľko peňazí sa na toto naplnenie minie,“ konštatoval analytik.

V neposlednom rade podľa INESS návrh nijako nerieši hlavný chronický problém trhu so zdravotným poistením na Slovensku. Tým je dlhodobo zlý manažment Všeobecnej zdravotnej poisťovne a jej ‚katastrofálne‘ finančné výsledky, ktoré boli riešené selektívnym zvýhodnením za stovky miliónov eur, na ktoré sa skladali aj poistenci dvoch súkromných zdravotných poisťovní.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti skončilo 30. augusta. Návrh pritiahol takmer 1 200 pripomienok rôznych subjektov, medzi ktorými figuruje aj INESS.

(sita)