Vláda má prerokovať má klimatický akčný plán aj viaceré investičné pomoci. Posudzovať bude aj niektoré poslanecké návrhy.

V národnom akčnom pláne pre implementáciu stratégie Slovenska na zmenu klímy sa nachádza 45 špecifických opatrení a 169 úloh, ktoré sa majú realizovať do roku 2027. Materiál, ktorý tvorilo viac ako 200 expertov z rôznych oblastí, má v utorok schvaľovať vláda.

Kabinet bude mať na stole takisto návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Veľký Bukovec, ktorý nadväzuje na úpravu hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Ministri sa majú zaoberať aj návrhom na riešenie priestorovej situacie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI)  a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Z návrhu, ktorý vznikol na základe prieskumu trhu a predložených ponúk, by sa mali obe inštitúcie presťahovať do priestorov komplexu Tower 115. Materiál objasňuje, že pri nájme priestorov pre obe inštitúcie, ktorých oddelenia sídlia momentálne vo viacerých budovách, je pri 10-ročnom nájme úspora oproti súčasnému stavu takmer sedem a pol milióna eur.

Exekutíva sa má takisto zaoberať návrhom na poskytnutie viacerých investičných pomocí. Ide o investičný projekt rozšírenia výroby kabín stavebných strojov v Sabinove a rozšírenia  technologického centra v oblasti sekvenčného testovania mechatronických produktov v Kysuckom Novom Meste. V oboch prípadoch má ísť o pomoc vo forme úľavy na dani.

Strojárska spoločnosť MSK Matec Slovakia plánuje v Sabinove investovať do strojov, prístrojov a zariadení viac ako dva milióny eur a rozšírením výroby má vzniknúť 20 nových pracovných miest. Firma požiadala štát o poskytnutie investičnej pomoci necelých 1,24 milióna eur.

Spoločnosť Schaeffler Kysuce plánuje investovať v Kysuckom Novom Meste viac ako 15,3 milióna eur a do konca roka 2023 vytvoriť spolu 55 nových pracovných miest. Firma môže dostať štátnu investičnú pomoc vo výške viac ako 5,3 milióna eur.

Vláda má v programe utorkového rokovania aj posúdenie viacerých poslaneckých návrhov.

(tasr)