Novela o Policajnom zbore odstraňuje ignorované a čiastkovo riešené chyby, vraví predseda brannobezpečnostného výboru Krúpa.

Novela zákona o Policajnom zbore (PZ) odstraňuje chyby a nedostatky, ktoré boli ignorované alebo čiastočne riešené tak, že nebrali do úvahy potreby a požiadavky Policajného zboru. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) to uviedol pre TASR v reakcii na návrh ministerstva vnútra, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Novelu vníma pozitívne. „Som presvedčený, že ju aj členovia Policajného zboru uvítajú,“ dodal.

Predloženú legislatívu, ako aj avizovanú novelu zákona o štátnej službe príslušníkov PZ vníma ako nutnú a potrebnú, keďže zmeny týchto zákonov sú súčasťou pripravovanej reformy polície.

„Ide o zásadné zmeny, ktoré boli dekády ignorované, eventuálne boli v týchto zákonoch robené len čiastkové úpravy, ktoré neriešili situáciu v Policajnom zbore a v podstate len udržiavali status quo, ktoré, ako dnes vieme, obmedzovalo určité činnosti Policajného zboru. Takisto sme boli svedkami aj zásahov do týchto zákonov, ktoré sa v praxi neosvedčili,“ komentoval Krúpa.

Šéf parlamentného výboru poukázal na viacero ustanovení, ktoré policajti vnímali ako „obmedzujúce, nesprávne a miestami až diskriminujúce“. Napríklad povinnosť nosenia menoviek spôsobuje podľa neho situácie, keď boli členovia zboru identifikovaní a dochádzalo k narúšaniu ich súkromia, ohrozovaniu či kyberšikane, ktorá sa netýkala len ich, ale aj ich rodinných príslušníkov.

„Navyše im aktuálna legislatíva zamedzovala schopnosť brániť sa voči rôznym urážkam, a tým dochádzalo k dehonestácii celého zboru,“ poznamenal. Navrhovaný nový priestupok spočívajúci v urážke verejného činiteľa považuje preto aj za pozdvihnutie autority PZ.

„Čo sa týka zavedenia základnej štruktúry Policajného zboru, v súvislosti s pripravovanou reformou Policajného zboru a s tým, aby bol systém nastavený tak flexibilne, aby bol schopný reflektovať na možné zmeny v bezpečnostnom prostredí, to vítam a považujem za správny krok,“ dodal.

(tasr)