Súdny systém sa nemôže zmeniť na zásluhový. Stačilo by poctivé fungovanie toho súčasného. Píše Jozef Hajko.

Poznámka k článku profesora Vasila Lipitského, ktorý si myslí, že univerzálna rovnosť ľudí pred zákonom by mala mať zdôvodnené výnimky. Viac sa dočítate v komentári denníka Štandard.