Za urážku verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci by sa mohla ukladať pokuta až do výšky 500 eur v riadnom konaní a do 33 eur v blokovom konaní.Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o priestupkoch, ktorá je súčasťou novelizácie zákona o Policajnom zbore. Návrh legislatívy je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Nový priestupok by sa mal zaradiť do kategórie priestupkov proti verejnému poriadku. „V súčasnosti sa verbálne útoky na verejných činiteľov prejednávajú okresnými úradmi ako priestupky voči občianskemu spolunažívaniu, a rovnako ich prejednávajú aj obecné polície v blokovom konaní,“ vysvetlil rezort v dôvodovej správe s tým, že vyššej spoločenskej nebezpečnosti zodpovedá aj horná hranica sankcie za priestupok.

Ministerstvo návrh zdôvodňuje aj zvyšovaním verbálnej agresivity voči príslušníkom Policajného zboru a iným verejným činiteľom.

(tasr)