Najvyššia pokuta za porušenie zákona o ochrane prírody sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3 319 eur. Pre TASR to povedala hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková. Správa Tatranského národného parku uložila za prvý polrok tohto roku 16 pokút. Išlo o sumy od 20 do 300 eur pre jednotlivcov a skupiny.

Priblížila, že za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty však v tomto prípade vyberá Stráž prírody.

„Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody,“ dodala.

(tasr)