Prevádzkovatelia majú po novom k dispozícii dva manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú aktualizované protiepidemické opatrenia.

„Jeden je zameraný na prevádzkovateľov v oblasti gastrosektoru, druhý zas cieli na prevádzkovateľov rôznych obchodov či služieb,“ informovala TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Doplnila, že prevádzkovatelia v manuáloch nájdu odpovede na najčastejšie otázky o režimoch a kapacitných limitoch, v ktorých môžu fungovať ich podniky, služby či predajne.

„Nájdu v nich aj informácie o tom, ako zákazníka informovať o režime v prevádzke a ako sa má uskutočňovať kontrola dokladov zákazníkov,“ spresnila. V manuáloch sú aj informácie o používaní aplikácie OverPass (https://slovenskoit.sk/overpass/).

„Z tohto odkazu je aplikáciu možné si sťahovať do času, kým nebude prístupná už aj cez aplikačný obchod,“ dodala. Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka.

(tasr)