Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o Policajnom zbore. Zahŕňa napríklad zavedenie základnej štruktúry PZ, ale aj zrušenie menoviek na rovnošatách či úpravu oprávnení a donucovacích prostriedkov pri ochrane života, zdravia a majetku. Zaviesť by sa mohol aj priestupok proti verejnému poriadku spočívajúci v urážke verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci.

(tasr)