Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý po vypuknutí pandémie založil minulý rok vtedajší premiér Igor Matovič, doposiaľ odišlo 381 724 eur z vyzbieraných 693 320,07 eura. Od začiatku roka 2021 doň nepribudli peniaze od predstaviteľov koalície. Úrad vlády (ÚV) SR ešte pred časom uviedol, že vo fonde je dostatok prostriedkov, a preto „nie je momentálne potrebné, aby doň bolo prispievané“.

Zostatok na účte je 311.596,07 eura. Údaje sú zverejnené na transparentnom účte fondu na webe Štátnej pokladnice. Fond je určený na pomoc ľuďom, ktorých zasiahla koronakríza. Žiadatelia, ktorí dostanú dotáciu z fondu, ju podľa ÚV využívajú na zabezpečenie základných životných potrieb, ako sú napríklad nákup potravín, liekov, hygienických potrieb, zaplatenie nájmu či úhrada výdavkov za domácnosť a zabezpečenie školských potrieb pre deti.

Prispievať do fondu majú predstavitelia koalície, posledný príspevok od poslanca parlamentu je z konca decembra 2020. Úrad vlády vypláca prostriedky z fondu s pomocou neziskovej organizácie Ľudia ľuďom. Zriadil webový portál, kde môžu uchádzači o pomoc uverejniť svoju žiadosť. Každý overený žiadateľ má automaticky nárok na 500 eur z fondu.

Ďalšie príspevky závisia od podpory verejnosti. Úrad vlády poskytne konkrétnemu žiadateľovi o pomoc toľko peňazí, koľko mu prispeje verejnosť do 30 dní od zverejnenia výzvy. Ak prispeje 30 eur a viac, z fondu pôjde 30 eur. Maximálna výška príspevku z fondu pre jedného žiadateľa je 1000 eur.

(tasr)