Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vyzýva vládu a Ministerstvo zahraničných vecí, aby poskytli ochranu čo najväčšiemu počtu utečencov z Afganistanu. Ako v piatok stredisko informovalo TASR, inštitúciám zaslalo v tejto súvislosti list.

Apeluje v ňom, aby sa Slovensko pridalo k výzve generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na prijatie afganských utečencov a zdržanie sa akýchkoľvek deportácií. Vyzýva, aby sa pomoc sústredila na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva – zamestnancov ľudskoprávnych inštitúcií, novinárov, aktivistov, ženy, deti a ďalších, ktorých životy a práva sú v akútnom ohrození.

Stredisko žiada aj o zabezpečenie evakuácie ďalších osôb a rozšírilo pôvodný plán, ktorý sa vzhľadom na situáciu javí ako nedostatočný.

„Rozhodnutie Vlády SR pokračovať v evakuácii a podporiť prijatie ďalších osôb pôsobiacich v Afganistane bude Stredisko jednoznačne podporovať ako vyjadrenie medzinárodnej solidarity, potvrdenie ľudskoprávneho prístupu v riešení krízovej situácie a snahu napĺňať dobrovoľné záväzky SR,“ uzavrelo národné stredisko pre ľudské práva.

(tasr)