Júlová pomoc od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zachovania pracovných miest v časoch pandémie nového koronavírusu funguje podľa pravidiel Prvej pomoci. Príspevky sú teda také, ako počas začiatku fungovania pomocnej schémy za čias prvej vlny. Informujú o tom na stránke pomahameludom.sk.

V mesiaci júl dochádza prvýkrát k napojeniu prvej pomoci na celonárodný COVID automat. Keďže pomoc podľa pravidiel nesmie poklesnúť o viac než dve fázy, namiesto Prvej pomoci ++ sa teraz žiadatelia budú riadiť schémou Prvá pomoc. Pomoc za júl teda nezaniká úplne.

Na stránke rezort rozlišuje, že žiadosti a výkazy za jún možno podávať do konca augusta, pričom tieto príspevky sa riadia ešte Prvou pomocou ++. Za júl je možné podávať žiadosti a výkazy do 30. septembra, pričom pomoc bude nižšia a nebude fungovať opatrenie 3B.

V júli sa teda schéma bude riadiť fázou 1, v ktorej sa v rámci opatrenia 1 a 3A poskytuje pomoc na úrovni 80 % hrubej mzdy. Opatrenie 1 slúži na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov, ktorí na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zatvorili či obmedzili svoje prevádzky. Opatrenie 3A má podobný charakter.

Pri opatrení 2 môžu žiadatelia za júl počítať s príspevkom od 180 do 540 eur. Týka sa to samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). O príspevok môžu žiadať tie SZČO, ktoré museli pre pandémiu svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť, alebo im poklesli tržby aspoň o 20 %.

Opatrenia 4A a 4B zase budú za júl v sume 210 eur. Týka sa to vybraných skupín SZČO, ľudí vykonávajúcich slobodné povolania či jednoosobových s.r.o., ktoré v čase mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem.

(tasr)