Vedenie redakcie

Jaroslav Daniška, šéfredaktor
Jozef Hajko, zástupca šéfredaktora
Peter Števkov, zástupca šéfredaktora

Slovensko

Eva Struhárňanská
Mária Koterbová
Veronika Šmiralová
Alžbeta Takácsová
Michal Čop
Kamil Homoľa
Juraj Orolín

Svet

Martin Leidenfrost
Lukáš Obšitník
Tomáš Baranec
Tomáš Pilz
Peter Marko
Bohumil Petrík

Technológie

Martin Minka

Šport

Rastislav Harakaľ
Alžbeta Takácsová
Kamil Homoľa

Komentátori

Vladimír Palko
Jozef Hajko
Peter Števkov
Jaroslav Daniška

Hlavný editor

Jozef Hajko

Podcast

Mária Koterbová

Fotografi

Matúš Zajac
Róbert Valent

Blogy

Michal Čop

Jazyková korektúra

Jana Ševčíková
Veronika Danková
Marta Filková

Štandard využíva okrem vlastných fotografií aj servis vybraných tlačových a iných fotografických agentúr. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo zverejňovanie týchto fotografií je porušením autorského zákona.

Všetky texty publikované denníkom Štandard sú vlastníctvom média alebo partnerského média a ich ďalšie preberanie nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu redakcie.