Vedenie redakcie

Jaroslav Daniška, šéfredaktor
Jozef Hajko, zástupca šéfredaktora
Peter Števkov, zástupca šéfredaktora

Slovensko

Eva Struhárňanská
Mária Koterbová
Veronika Šmiralová
Michal Čop
Juraj Orolín

Svet

Martin Leidenfrost
Tomáš Baranec
Tomáš Pilz
Bohumil Petrík
Juraj Hajko
Lukáš Obšitník

Technológie

Martin Minka

Komentátori

Vladimír Palko
Jozef Hajko
Peter Števkov
Jaroslav Daniška

Hlavný editor

Jozef Hajko

Podcast

Mária Koterbová

Fotografi

Matúš Zajac

Jazyková korektúra

Alžbeta Měkotová
Veronika Danková
Marta Filková

Štandard využíva okrem vlastných fotografií aj servis vybraných tlačových a iných fotografických agentúr. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo zverejňovanie týchto fotografií je porušením autorského zákona.

Všetky texty publikované denníkom Štandard sú vlastníctvom média alebo partnerského média a ich ďalšie preberanie nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu redakcie.