Vedenie redakcie

Jaroslav Daniška, šéfredaktor

Peter Števkov, zástupca šéfredaktora

Slovensko

Michal Čop

Tomáš Dugovič

Matej Gašparovič

Jozef Hajko

Mária Koterbová

Igor Matloň

Martin Minka

Juraj Orolín

Tomáš Pilz

Eva Struhárňanská

Svet

Tomáš Baranec

Juraj Hajko

Martin Leidenfrost

Bohumil Petrík

Lukáš Obšitnik

Technológie

Martin Minka

Komentátori

Vladimír Palko

Matej Gašparovič

Jozef Hajko

Martin Leidenfrost

Peter Števkov

Jaroslav Daniška

Hlavný editor

Igor Matloň

Fotografi

Matúš Zajac

Patrícia Falbová

Jazyková korektúra

Alžbeta Měkotová

Veronika Danková

Marta Filková

Štandard využíva okrem vlastných fotografií aj servis vybraných tlačových a iných fotografických agentúr. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo zverejňovanie týchto fotografií je porušením autorského zákona.

Všetky texty publikované denníkom Štandard sú vlastníctvom média alebo partnerského média a ich ďalšie preberanie nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu redakcie.