19. marca, 20:00
Zdieľať

Husák: Z miništranta komunistický šéf

O prvej časti života Gustáva Husáka, o jeho mladosti, presadení sa medzi komunistami a o jeho podiele na komunistickom prevrate v povojnovom Československu sa Jozef Hajko rozpráva s historikom Tomášom Černákom.