Denník Štandard vydáva Vydavateľstvo Štandard, a. s. Peter Núñez vlastní 80 percent akcií a Saidler & Co. vlastní 20 percent akcií.

Peter Núñez je televízny a filmový producent, spolupracuje so súkromnými a verejnoprávnymi televíziami na Slovensku a v Česku.

Saidler & Co. je švajčiarska investičná spoločnosť založená rodinou Saidler. Spoločnosť kontroluje portfólio aktív v oblasti finančných technológií, kryptomien a médií po celej Európe, v Izraeli a USA.

Zámerom spoločnosti je spolu s vybranou skupinou popredných súkromných a inštitucionálnych investorov získavať majetkové podiely v technologicky orientovaných spoločnostiach z oblastí finančných technológií, kryptomien a médií. Spoločnosť Saidler & Co. od roku 1996 investovala do viac ako 200 prevratných podnikov a podstúpila predpokladané riziká technologických inovácií s potenciálom zmeniť odvetvia.

Saidler & Co. znamená Saidler and Company. Výlučný vlastník je rodina Saidler, v mene spoločnosti Saidler & Co. spolupracuje s vybranými stranami zastupujúcimi „and Company“. Spoločnosť zvyčajne investuje vlastný kapitál spolu s vybranou skupinou viac ako 100 popredných súkromných a inštitucionálnych investorov prostredníctvom vytvorenia špeciálnych účelových nástrojov (SPV) špecifických pre daný obchod.