Samuel Trizuljak

Doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe, kde sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Politické vedy študoval na univerzitách v Heidelbergu, Cambridge a v Oxforde. Spolupracuje s Kolégiom Antona Neuwirtha a Spoločenstvom Ladislava Hanusa. Pracuje ako poradca ministra obrany Naďa.

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.