Žofia Dubová je mladá výtvarníčka, venuje sa súčasnej maľbe, ktorú dopĺňa rôznymi materiálmi. Medzi materiály, s ktorými najradšej pracuje, patrí sklo, ku ktorému sa dostala iba náhodou.

So Žofiou sme sa stretli v jej ateliéri, ktorý sa nachádzal v pokojnej časti Bratislavy, kde čerpá inšpiráciu aj vďaka pokoju a zeleni okolo. Ateliéru dominujú jej obrazy. Maľuje odmala, venovala sa aj iným záľubám.

Pomohli jej pedagógovia, ktorých mala na školách. Nedá na nich dopustiť, či to bolo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave alebo v zahraničí v Arizone a v Portugalsku. Najviac ju formoval Daniel Fischer. Ďalším z jej učiteľov je Pavol Macho, s ktorým pracuje doteraz. Pri poslednej výstave bol jej kurátorom. Učitelia sú často jej vzormi, ale cestu, ako bude tvoriť, si hľadá sama, nechce napodobňovať štýl iných.

Tvorba Žofie Dubovej má viac rozmerov. Sama by sa definovala v kontúrach súčasnej maľby, ale využíva pri nej všetky klasické materiály. V digitálnej sfére sa zatiaľ nevidí. Niekoľko jej obrazov je venovaných práve horám, no nerada by sa profilovala ako maliarka-krajinkárka, i keď vie, že sa tomu pri niektorých ľuďoch nevyhne. Týmto obrazom sa venuje hlavne preto, že sa pri nich snaží vidieť stále niečo viac. Zaujímajú ju témy, ako je sloboda alebo pokora a v nejakej forme aj človek. Ale figuratívnosť sa v jej tvorbe zatiaľ neobjavuje. Fascinujú ju zato hory. A zvlášť veľhory.

Žofia Dubová. Foto: Matúš Zajac

Náhoda ju priviedla k maľbe na sklo

Pri maľbe sa venuje rôznym materiálom. Jedným z nich je sklo, dostala sa k nemu úplnou náhodou. Keď bola na škole v Portugalsku, chcela si vybrať predmet keramika, no to nevyšlo. Prišlo na sklo. Mala to byť len náhrada za keramiku. Dovtedy sklo vôbec nevnímala ako materiál vhodný na maľbu, až na kurze zistila, že za sklom sa skrýva viac. V maľovaní na sklo pokračovala potom aj na Slovensku, kde ju už najviac viedol Pavol Macho, u nás aj vo svete dobre známy výtvarník špecializujúci sa práve na prácu so sklom. 

(viac…)




Najnovšie autorské články