Kto je najzvodnejší nemecký konzervatívec? Táto odvážna nezošnurovaná komunistka z východného Nemecka. Prinášame text o jej knižnom bestselleri a kariére.

Nemecká kniha, ktorá dlhé týždne svietila na prvom mieste na Spie­gel zozname bestsellerov, šokuje v Nemecku už len samo­zrej­mos­ťou, s akou sa v nej narába s pojmami Glaube, Nation und Heimat – vie­ra, národ a domovina. Aj konzervatívnejšia časť nemeckého spektra sa vždy trošku bojí používať prídavné mená ako kon­zer­va­tív­ne, tradičné alebo normálne. A v tej knihe sa tie slová vyskytujú často – a výlučne v pozitívnom kontexte.

Citát: „Viera, národ a domovina sú pre ľavicových liberálov kódy zaostalosti. Normálnosť považujú za neatraktívnu, štandardy za obmedzenie.“ Zdôrazňuje sa, že myšlienkový naratív neoliberálneho a globalistického sveta „je v rozpore aj s tradične občiansko-konzervatívnymi hodnotami. Požiadavky na mobilitu a flexibilitu kolidujú s požiadavkou na založenie stabilnej rodiny, ako aj so spätosťou s domovinou a s lokálnymi väzbami. V tom novom naratíve už ani nebol priestor pre náboženskú vieru, ocenenie tradícií, vzdelaný občiansky humanizmus alebo pre národ ako referenčný rámec.“ Táto kniha obhajuje národný štát, lebo len ten „dokáže konať“, a odmieta masové prisťahovalectvo. Sucho sa konštatuje: „V demokracii musíme brať ako základ to, čo ľudia chcú, a nie to, čo považujú nejakí hip-svetobežci za krásne.“

Autorka berie pod ochranu obete nemeckej cancel culture, ktorých opisuje ako bežných a poctivých konzervatívcov alebo ľavičiarov. Nehanbí sa brániť spolupredsedu ostrakizovanej pravicovo-populistickej Alternatívy pre Nemecko Meuthena, ktorý podľa autorky nie je žiadny nácek, len „ekonomicky liberálny profesor“. Zato o nedávnom spolupredsedovi krajne ľavicovej strany Die Linke (Ľavica), ktorého meno neuvádza, píše, že je „právom zabudnutý“.

A tu príde pointa: Tento právom zabudnutý spoluvodca nemeckej ľavice bol donedávna straníckym šéfom autorky – Sahra Wagenknechtová je totiž celoživotnou komunistkou.

Kniha prominentnej špičkovej političky je trošku aj zúčtovaním s vlastnou stranou. V predslove ku knihe Wagenknechtová predpovedala svoje cancelovanie a už sa ho aj dočkala. Zatiaľ ešte vedie kandidátku Ľavice v najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko pre septembrové voľby, zložitý proces jej vylučovania zo strany sa ale už začal. Straníci sú rozhorčení.

(viac…)
Najnovšie autorské články