Na žiadnom jarmoku nesmeli chýbať predajcovia súkna, modrotlače, čižmári, hrebenári, klobučníci, krpčiari, výrobcovia pušného prachu, šafraníci a zvláštne postavenie mali medovnikári. Ale kedy sa to celé začalo?

Možno budete prekvapení, ale ešte uhorský kráľ Štefan I. (1000 – 1038) vydal nariadenie (takzvané Štefanove zákony vyhlásené po roku 1000 a okolo roku 1009), aby si vždy desať dedín postavilo kostol, kde sa ľudia z okolia schádzali na bohoslužby a súčasne priestranstvo okolo kostola využívali na výmenu produktov a tovarov. Okolo kostolov stáli stánky, ktoré boli zárodkami trhov a jarmokov, ba na miestach prvých trhov vznikajú aj trhové osady, neskôr mestá.

Právo konať trh bolo jednou z najstarších výsad stredovekých miest. Trhy boli významným oživením spoločenského života, získali si veľkú obľubu nielen miestneho obyvateľstva, veď na trhy či jarmoky sa schádzali ľudia z blízka i z ďaleka. Neobchádzali ich ani pocestní – tí často rozprávali novinky zo sveta – a obchodníci, ktorí tu mali možnosť predať svoj tovar. Špecifické postavenie v dejinách Uhorska mal výročný trh v Prešporku, ktorý povolil svojím privilégiom kráľ Ľudovít I. v roku 1344. Kráľ určil, že jarmok sa začínal na siedmy deň pred dňom svätého Vavrinca a končil siedmy deň po sviatku svätého Vavrinca – takže Vavrinecký výročný trh trval 15 dní.

Kupujúci i predávajúci, ktorí v tom čase prišli do mesta, mali na jarmok slobodný prístup, takže nemuseli platiť mýto a boli pod kráľovou ochranou. Neskôr získal Prešporok právo konania druhého výročného trhu, ktorý trval 16 dní. Cisár Žigmund Luxemburský potvrdil oba výročné trhy a v roku 1418 povolil, aby sa v Prešporku konal každý utorok týždenný trh.

Ten istý cisár povolil v roku 1430 konanie ďalšieho jarmoku pred Rybárskou bránou. Tento jarmok trval 28 dní – teda skoro celý mesiac. Matej Korvín udelil v roku 1472 privilégium konania štvortýždňového Michalského jarmoku na predmestí pred Michalskou bránou. Preto patrilo právo trhu spolu s právom skladu medzi významné privilégiá panovníkov, ktoré ako prvé dostávali kráľovské mestá. Panovníci si dobre uvedomovali, že právo konať trhy v konečnom dôsledku bude viesť k naplneniu mestskej a teda aj kráľovskej pokladnice.

(viac…)

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.