Pod pojmom misie človeku zídu na um misie v Afrike, pomoc chudobným v tretích krajinách sveta. No prečo a aké misie robia katolícke spoločenstvá z regiónu Považie a Horná Nitra na Slovensku? Porozprávali sme s Eduardom Filom, koordinátorom projektu Žatva.

Pán Filo, prečo je potrebné na Slovenku organizovať misie a o akých misiách tu hovoríme?

Myslím si, že misia je úloha alebo poslanie, pre ktoré sa rozhodne konkrétna skupina ľudí, s cieľom pomôcť, poslúžiť, realizovať nejaký cieľ. V našom ponímaní je misia zarámcovaná v tom, že ako kresťania, ako ľudia, ktorým boli zverené isté dary...

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.