Od starovekých vyspelých kultúr až po súčasnosť sa hygiena, liečenie a skrášľovanie navzájom prelínali a prelínajú. A práve voda zostáva stále tým najpotrebnejším čistiacim prostriedkom. Píše Katarína Nádaská.

V lete, keď svieti slniečko, ľudia radi upratujú a skrášľujú si svoje domovy. Dnes máme rôzne technické vymoženosti, ktoré nám uľahčujú upratovanie a máme širokú škálu kozmetických prípravkov slúžiacich na dokonalú hygienu. Ako to bolo s hygienou v minulosti, ako sa ľudia umývali a skrášľovali, keď nemali šampóny, gély a mydlá od výmyslu sveta? Pozrime sa spolu do histórie.

Viaceré staroveké kultúry mali tiež jasne vyhranený vzťah k hygiene, spomeňme napríklad civilizáciu starého Egypta, kde bol telesný pach spojený s predstavou nečistoty a hriechu. Príjemná vôňa tela a vôňa vo všeobecnosti bola „božskou vôňou“. Preto egyptské chrámy, svätyne i hrobky museli voňať, a to špecifickým spôsobom.

V Babylonskej ríši i v Egypte sa pálilo v chrámoch kadidlo, príjemne museli voňať i kňazi. Navyše, povinnosťou kňazov bolo dbať o čistotu tela i odevu. Preto kňazi používali voňavky a v chrámoch v hojnej miere používali kadidlo. Pálenie kadidla má teda svoju dávnu históriu a používa sa aj v súčasnosti prakticky s tým istým cieľom, ako tomu bolo v starovekých kultúrach – ide o minimalizáciu pachov ľudských tiel zhromaždených v menších priestoroch.

Kresťanstvo prevzalo z judaizmu pálenie kadidla, ktoré sa páli v chrámoch pri slávnostných príležitostiach a jeho vôňa spríjemňuje pobyt veriacim v chráme a zároveň je prejavom úcty k Bohu.

Od starovekých vyspelých kultúr až po súčasnosť sa hygiena, liečenie a skrášľovanie navzájom prelínali a prelínajú. A práve voda zostáva stále tým najpotrebnejším čistiacim prostriedkom. Bez vody sa totiž nezaobídeme ani pri hygiene tela, vlasov, zubov, nechtov, pri hygiene odevu, lôžkovín, textilu, pri čistení príbytkov, kuchynského riadu, potravín, ale i hospodárskych budov či pracovného prostredia.

(viac…)
Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.