Verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva sa netýka len Ruska, ale nepriamo aj ostatných európskych krajín. Najmä tých, ktoré žiadnu právnu formu zväzkov párov rovnakého pohlavia nemajú zavedenú, teda aj Slovenska.

O tom, že Rusko porušuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď nemá v legislatíve právne uznané zväzky párov rovnakého pohlavia, rozhodol Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Fedotova a ďalší proti Rusku.

Podľa verdiktu musí Moskva umožniť zväzky homosexuálnych párov. Je ale vysoko nepravdepodobné, že by Kremeľ rozhodnutie rešpektoval. Jeho dôsledky sa však týkajú ostatných európskych krajín.

Aj ďalšie európske krajiny, ktoré nemajú v zákone zakotvenú žiadnu úradnú formu partnerstiev rovnakého pohlavia, by mohli byť pre verdikt ESĽP v budúcnosti v rovnakej pozícii ako Rusko. Platí to aj o Slovensku.

Verdikt dôležitý aj pre Slovensko

Spor, v ktorom Irina Fedotova žalovala Rusko za to, že jej tamojšie úrady napriek opakovaným žiadostiam neumožnili uzavrieť zväzok s jej družkou, sa skončil prehrou pre Moskvu. Nie je to však žiaden záväzok. Súd totiž uznal, že Rusko má priestor pre posúdenie a voľbu najvhodnejšej formy uznania zväzkov párov rovnakého pohlavia berúc do úvahy sociálny a kultúrny kontext.

ESĽP v rozhodnutí o prípade Fedotova verzus Rusko pripomína článok 8. európskeho Dohovoru o ľudských právach. Ten zakotvuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Výslovne ale neukladá zmluvným štátom povinnosť formálne uznať zväzky osôb rovnakého pohlavia.

Na druhej strane Európsky súd pre ľudské práva zdôrazňuje „potrebu dosiahnutia spravodlivej rovnováhy medzi konkurenčnými záujmami párov rovnakého pohlavia a spoločenstvom ako celkom“.

Keďže ani u nás nie sú partnerstvá rovnakého pohlavia nijako zahrnuté v legislatíve, je pravdepodobné, že v prípade žaloby podobnej tej proti Rusku, by bol verdikt podobný. ESĽP však v rozhodnutí o tomto prípade píše, že každý štát má právo k tejto legislatíve pristupovať individuálne.

Súd ale tiež konštatoval, že zmluvné štáty Dohovoru (vrátane Slovenska) majú povinnosť zabezpečiť párom rovnakého pohlavia právnu ochranu v podobe nejakej formy právneho uznania ich zväzkov.

Súd zachádza stále ďalej

(viac…)
Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.