Pápež František v novom apoštolskom liste upravuje používanie takzvanej latinskej či tridentskej formy slávenia svätej omše. Pre kritikov ide o sklamanie a zásah proti latinskej omši a tradicionalistom aj preto, že zvrátil rozhodnutie svojho predchodcu Benedikta XVI.

Pápež František v novom apoštolskom liste vo forme motu proprio s názvom Traditionis Custodes upravuje používanie rímskej liturgie spred roku 1970. Urobil tak na základe odporučení od Kongregácie pre náuku viery, ktorá sa o tejto téme radila s biskupmi.

Po novom sa mimoriadna forma bohoslužby prezývaná aj tridentská či latinská nebude sláviť vo farských kostoloch. Miestny biskup má na to určiť osobitný kostol či kostoly a vhodný deň. Má tiež výlučnú právomoc povoliť používanie takzvaného Rímskeho misálu z roku 1962 vo svojej diecéze. Misál – teda liturgická omšová kniha – pre tridentskú omšu sa naposledy upravila práve v roku 1962 za pontifikátu Jána XXIII. pred výraznou koncilovou zmenou v liturgii. Najvyšší pastier diecézy má tiež zaistiť, aby skupiny používajúce tento misál „nevylučovali platnosť a legitimitu liturgickej reformy, nariadení Druhého vatikánského koncilu a magistéria pápežov“.

Čítania na svätej omši budú v miestnom jazyku s použitím prekladov schválených biskupskými konferenciami. Nový apoštolský list ďalej žiada, aby predkoncilovú formu bohoslužby slávil vhodne pripravený kňaz, ktorý musí mať na zreteli aj duchovnú a pastoračnú stránku svojich veriacich – a nielen liturgiu.

Biskup bude dbať i o to, aby sa nevytvorili nové skupiny na slávenie tejto formy svätej omše.

(viac…)
Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.