Menia sa teploty, ale mení sa aj to, čo sme robili v minulosti a čo robíme v lete dnes? Štartujeme nový seriál textov, ktoré pre Štandard pripravuje naša nová prispievateľka Katarína Nádaská. Tentokrát s témou: Ako žili naši predkovia v lete.

Leto patrilo k najkrajším obdobiam v roku. V tom čase popri pracovných povinnostiach si našli na seba čas aj mladí ľudia – mládenci a dievčatá, ktorí pri niektorých sviatkoch spolu trávili čas.

Mládenci obyčajne zaujímali v dedinskej spoločnosti výrazné a osobité postavenie. Iniciovali a aj organizovali mnohé spoločenské akcie (najmä zábavy), na ktorých sa zúčastňovali aj iní obyvatelia obce či už ako diváci, alebo aj ako aktívni účastníci.

V živote mládencov hralo významnú úlohu obdobie mládenčenia, ktoré trvalo od 16. roku až do uzavretia manželstva dotyčného mládenca. Za mládenca bolo možné považovať muža do 30. veku jeho života. Ak sa dovtedy neoženil, bol označovaný za starého mládenca a už sa neidentifikoval zo skupinou mládencov. Príchod nového mládenca do mládeneckej skupiny bol zvyčajne podmienený vekom, ale aj splnením určitej požiadavky, napríklad mládenec musel dokázať, že si vie zastať mužské práce, išlo napríklad o kosenie lúk, obilia, prácu okolo koní a hovädzieho dobytka.

(viac…)
Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.