Experti sa v hodnotení novej bezpečnostnej stratégie rozchádzajú. Nepochybujú však o tom, že dokument naznačuje, aké bude Rusko v najbližších rokoch.

Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie je zhrnutím ruských národných záujmov, strategických priorít a vnímaných hrozieb. Hoci ide na pohľad o veľmi široký a vágny dokument, táto skutočnosť nijak neznižuje jeho dôležitosť. Od bezpečnostnej stratégie, ktorá je aktualizovaná každých šesť rokov, sa v Rusku v praxi odvíjajú všetky konkrétnejšie doktríny a programy.

Ostrov autarkie v 21. storočí?

Hneď na úvod 44-stranového dokumentu jeho tvorcovia zdôrazňujú, že cieľom Kremľa je „Rusko, ktoré bude schopné viesť samostatnú vnútornú aj vonkajšiu politiku a odolávať snahám o nátlak zvonka“. Úspešná realizácia štátnej politiky v oblasti zabezpečenia národnej bezpečnosti umožňuje podľa autorov stratégie „zvyšovanie vnútornej stability, zhromažďovanie ekonomického, politického, vojenského a duchovného potenciálu Ruska, čo je nutným predpokladom na zabezpečenie jeho postavenia ako jedného zo svetových mocenských centier“. Dôraz kladie na vzájomnú závislosť medzi schopnosťou štátu brániť sa konvenčným aj nekonvenčným útokom zo zahraničia a stabilným rozvojom spoločnosti a ekonomiky, ktoré Moskve spätne po kruhu umožňujú presadzovať záujmy na medzinárodnej scéne.

(viac…)
Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.