Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo na 2. decembra Medzinárodný deň zrušenia otroctva, a to na počesť prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb. V súčasnosti sa stretávame najmä s novodobými formami otroctva, ako sú nútené manželstvá, detská práca alebo obchodovanie s ľuďmi.

Napriek tomu, že otroctvo oficiálne zrušili všetky krajiny, OSN zaznamenáva aj v súčasnosti prejavy toho, čo môžeme považovať za štátom tolerovanú formu otroctva. Vychádza to najmä zo zvykov a tradícií niektorej krajiny. Najčastejšie tieto formy otroctva súvisia s diskrimináciou určitých sociálnych alebo náboženských skupín.

V súčasnej dobe sa stretávame aj s pojmom moderné otroctvo, do ktorého zaraďujeme detskú a nútenú prácu, obchodovanie s ľuďmi alebo nútené manželstvá. Podľa Medzinárodnej organizácie práce v roku 2016 podliehalo 40 miliónov ľudí modernému otroctvu. Z toho vyplýva, že na 1000 obyvateľov pripadá 5,4 obetí moderného otroctva. 

Na tento medzinárodný deň sme si pripravili niekoľko filmových tipov, ktoré sa venujú otroctvu v minulosti, ale pozreli sme sa aj na súčasné otroctvo. Hoci ide zväčša o filmy, ktoré spracúvajú tému otroctva v americkom kontexte, nemali by sme zabúdať, že v USA skončilo len asi 10 percent zotročených černochov a že otroctvo bolo rozšírené aj v arabskom svete, Ázii, osmanskej ríši či v našej časti Európy. Rovnako treba pripomenúť, že najsilnejšou duchovnou silou proti otroctvu sa stalo kresťanstvo. Aj to napokon pripomína jeden z nižšie spomínaných filmov.

12 rokov otrokom

Film natočený podľa skutočnej udalosti z roku 1841. Černoch Solomon Northup bol slobodným občanom. Bol výborným huslistom, a to ho zaviedlo do hlavného mesta Washington, kde sa v tom čase konali trhy s otrokmi. Solomon si myslel, že vo Washingtone pôjde na turné, ale jeho producenti ho oklamali a predali do otroctva. Od tej chvíle sa Solomonova sloboda skončila a stal sa otrokom Williama Forda. U neho bol síce otrokom, ale nemal sa až tak zle. Neskôr ho Ford predal inému majiteľovi, tam to už mal hlavný hrdina náročnejšie. Čakalo ho lynčovanie, bičovanie a neustále bitky. Takýmto životom prežil Solomon 12 rokov. Všetko spísal vo svojej knihe, vďaka ktorej vznikol aj film, ktorý si vyslúžil 9 nominácií na Oscara. 

Divoký Django

Filmy s tematikou otroctva sú veľmi úspešné. Názov filmu Divoký Django je po otrokovi Djangovi, ktorého si kúpi nemecký doktor a lovec ľudí Schultz. Spolu s ním sa tiež stane lovcom ľudí za odmenu. Po splnení misie ho má doktor Schultz prepustiť, ale napriek tomu ostávajú spolu. Doktor chce Djangovi pomôcť vyslobodiť aj jeho ženu, ktorá je v zajatí bezohľadného plantážnika Calvina Candieho. Je to majiteľ klubu, v ktorom ponúka svoje otrokyne ako sexuálne objekty.

Gladiátor

Film Gladiátor z roku 2000 pozná skoro každý, ale pri téme otroctva tento film nesmie chýbať. Rímsky generál Maximus sa postará o ďalšie víťazstvo nad germánskymi kmeňmi. Po tejto vojne sa chce Maximus stiahnuť a viesť pokojný život so svojou ženou a synom. Vládca Marcus Aurélius zomiera a chce Maxima požiadať, aby sa stal vládcom on. Toto sa nepáči jeho synovi Commodusovi, ktorý dá zabiť Maxima. Našťastie, sa mu podarí uniknúť smrti, ale dostáva sa do gladiátorskej školy. V aréne je skoro nepremožiteľný a jeho sláva rastie. Keď sa vracia do Ríma, chce rozpustiť senát, ale na to potrebuje na svoju stranu získať ľud.

Sanšé dajú

Väčšinou, keď sa povie otroctvo, tak si ľudia vybavia niekoho z Afriky, no otroctvo bolo rozšírené prakticky vo všetkých kútoch sveta. Japonci sa tiež vo svojej kinematografii venovali téme otroctva. V roku 1954 prišli s filmom s názvom Sanše dajú, čo v preklade znamená Správca Sanšo. Cušio Tara je poslaný do otroctva spolu so svojou sestrou a mamou. Pričom matku pošlú na iný ostrov, kde z nej spravia prostitútku. Cušia a jeho sestru Andžu umiestnia do veľkého otrockého pracovného tábora, v ktorom vládne správca Sanšo.

Not my life

Ako sme už v úvode článku spomínali, otroctvo je tu aj dnes. Dokument Not my life z roku 2011 nám to približuje. Ide o dokument, ktorý sa natáčal na piatich kontinentoch a v desiatich krajinách. Zobrazuje nám odvrátenú stránku ľudstva a poukazuje na moderné otroctvo. Milióny detí sú vykorisťované nútenou prácou, sexuálnou turistikou a zneužívaním.

Amazing Grace

V minulosti sa našli aj ľudia, ktorí bojovali za zrušenie otroctva. Jedným takým bol aj William Wiberfocer. O ňom je film Amazing Grace, v slovenskom preklade Nezlomná vôľa. Wiliam bojoval za zrušenie otroctva na prelome 18. a 19. storočia. Po jeho nekonečnej snahe odchádza na vidiek, kde spoznáva svoju budúcu manželku. Hlavný hrdina zomrel len mesiac predtým, ako odhlasovali zákon zakazujúci otroctvo.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0