Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo na 2. decembra Medzinárodný deň zrušenia otroctva, a to na počesť prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb. V súčasnosti sa stretávame najmä s novodobými formami otroctva, ako sú nútené manželstvá, detská práca alebo obchodovanie s ľuďmi.

Napriek tomu, že otroctvo oficiálne zrušili všetky krajiny, OSN zaznamenáva aj v súčasnosti prejavy toho, čo môžeme považovať za štátom tolerovanú formu otroctva. Vychádza to najmä zo zvykov a tradícií niektorej krajiny. Najčastejšie tieto formy otroctva súvisia s diskrimináciou určitých sociálnych alebo náboženských skupín.

V súčasnej dobe sa stretávame aj s pojmom moderné otroctvo, do ktorého zaraďujeme detskú a nútenú prácu, obchodovanie s ľuďmi alebo nútené manželstvá. Podľa Medzinárodnej organizácie práce v roku 2016 podliehalo 40 miliónov ľudí modernému otroctvu. Z toho vyplýva, že na 1000 obyvateľov pripadá 5,4 obetí moderného otroctva. 

Na tento medzinárodný deň sme si pripravili niekoľko filmových tipov, ktoré sa venujú otroctvu v minulosti, ale pozreli sme sa aj na súčasné otroctvo. Hoci ide zväčša o filmy, ktoré spracúvajú tému otroctva v americkom kontexte, nemali by sme zabúdať, že v USA skončilo len asi 10 percent zotročených černochov a že otroctvo bolo rozšírené aj v arabskom svete, Ázii, osmanskej ríši či v našej časti Európy. Rovnako treba pripomenúť, že najsilnejšou duchovnou silou proti otroctvu sa stalo kresťanstvo. Aj to napokon pripomína jeden z nižšie spomínaných filmov.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.